OM MIG

OM MIG

Jag är född i Visby 1950. Det har alltid funnits hundar i vår familj. Min mor började med omplaceringshundar 1947.Jag har vuxit upp med hundar som kommit och gått. Jag har för många år sedan tagit över hennes arbete. Min far hade hand om armehundarna på dåvarande I18 Visby.Han pendlade mellan Visby och Sollefteå  några år. Vi hade då Schäfer, Tax och Springer Spaniel. Under åren har det blivit mycke hund. Vi jobbar också  mycke med problemhundar.