TAXAR

Early Pearl Jezeko vinstrikaste gotlandsägda hund på Visbyutställningen 2006

GOTLANDS VACKRASTE HUND 2006

SEUvCH EARLY PEARL JEZEKO